منوی ناوبری برگه ها

صفحه اصلی

راهنمای شرکت در جشنواره

جزئیات ثبت نام در جشنواره، زمان بندی برگزاری، دریافت جداول مسابقه و انواع...

متن کامل

راهنمای مشاهده نتایج

نتایج مسابقه هر هفته، در روز چهارشنبه بر روی سایت جشنواره قرار خواهد...

متن کامل

راهنمای ارسال پاسخ

جدول های مسابقه هر هفته در روزنامه چاپ می شوند و هرکدام از جدول ها با یک شماره...

متن کامل

راهنمای ثبت نام

ثبت نام در جشنواره سودوکوی ایران از طریق تلفن همراه انجام می پذیرد.   تلفن...

متن کامل

قوانین و مقررات جشنواره

شرکت کنندگان در جشنواره سودوکوی ایران می بایست قوانین و مقررات جشنواره را به...

متن کامل

درباره جشنواره

جشنواره سودوکوی ایران از هفتم آذر ماه ۱۳۹۲ آغاز خواهد شد. این جشنواره به صورت...

متن کامل
توسعه توسط مهدی نیلی